Izobraževanje

Logistični tehnik - PTI

Izobraževanje - Srednja šola - Logistični tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje (V. stopnja)
Trajanje: 2 leti

Kaj pridobim?

 • Končano srednjo strokovno šolo in s tem naziv "logistični tehnik" s V. stopnjo izobrazbe,
 • spričevalo o poklicni maturi, ki je javno veljavna listina,
 • možnost opravljanja del v logističnih centrih, transportni dejavnosti, pretvorno skladiščni dejavnosti, špedicijski in carinski dejavnosti, notranjem prometu, luškem transportu, tehničnih pregledih cestnih motornih vozil,
 • možnost nadaljevanja študija na višji strokovni šoli - smer Logistično inženirstvo
 • možnost nadaljevanja študija na ostalih višjih stopnjah študija.

Kako se lahko vključim v program?

 • V program se lahko vključite vsi, ki ste uspešno zaključili katerokoli poklicno šolo.
 • Vpisi v novo šolsko leto potekajo v začetku septembra, vključiti pa se je možno tudi med šolskim letom.
 • Za vpis potrebujete originalno spričevalo o zaključnem izpitu, osebni dokument in fotografijo, vpisne obrazce dobite v referatu šole.

Potek in organizacija izobraževanja:

 • izobraževanje poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu za odrasle,
 • predavanja potekajo 3-krat tedensko v popoldanskem času, ob sobotah v dopoldanskem času (urniki so dnevno objavljeni tudi na Facebook strani šole),
 • šolanje lahko opravljate tudi s samoizobraževanjem,
 • izobraževalni program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
 • program izvajamo na treh lokacijah, in sicer:
  - Kranj (Ljubljanska cesta 30 na Laborah; kontakt),
  - Ljubljana (v Prometnem centru na Letališki cesti 16 v BTC-ju; kontakt),
  Domžale (v stari knjižnici, Ljubljanska cesta 58; kontakt).

Zaključek izobraževanja

 • Ko imate opravljene vse obveznosti po programu, lahko pristopite k poklicni maturi, ki obsega naslednja področja: prva izpitna enota - pisni in ustni izpit iz slovenščine; druga izpitna enota - pisni in ustni izpit iz logistike; tretja izpitna enota - pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika; četrta izpitna enota - izdelek oz. storitev in zagovor.
 • Po opravljeni poklicni maturi si pridobite naziv "logistični tehnik" s V. stopnjo izobrazbe. Šola podeli spričevalo o poklicni maturi, ki je javno priznana listina.

Možnosti plačila

Upravni odbor B&B, d.o.o. za vsako šolsko leto določi višino šolnine in stroške poklicne mature. Udeleženci izobraževanja lahko finančne obveznosti do šole poravnajo na več načinov:

 • z enkratnim plačilom,
 • v več zaporednih mesečnih obrokih,
 • na podlagi naročilnice podjetij ali s.p.,
 • na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS (za brezposelne). 

V šolskih letih 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007 smo uspeli s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport pridobiti in podeliti študentom subvencije, ki jih je za izobraževanje odraslih namenil Evropski socialni sklad. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja tudi v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013. Vse potrebne informacije lahko preverite na njihovi spletni strani. Aktualne razpise za subvencije lahko spremljate na podstrani Ministrstva za šolstvo in šport.

Predmetnik

A - Splošnoizobraževalni predmeti

 1. Slovenščina
 2. Matematika
 3. Tuji jezik I
 4. Tuji jezik II
 5. Umetnost
 6. Zgodovina
 7. Geografija
 8. Psihologija
 9. Fizika
 10. Kemija

 

B - Strokovni moduli

 1. Tehnologija blagovnih tokov
 2. Tehnologija komuniciranja
 3. Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 4. Transportna sredstva
 5. Logistika tovornih tokov
 6. Mednarodna blagovna menjava
 7. Odprti kurikul

 

nazaj